Welkom bij het Instituut Flexibilisering Arbeid.

Wat is IFA?

IFA buigt zich over bemensingsvraagstukken. HRM anticipeert op de bewegingen van de onderneming en doet veelal wat een individuele manager van HRM vraagt. Strategie blijft in dit geval vaak uit. Dit is nu juist het spel van inkoop. De inkoopdiscipline pakt steeds vaker een belangrijk deel van HRM op, namelijk:

Alle bemensingsvraagstukken van mensen die niet in loondienst zijn.

Iedere onderneming huurt gemiddeld tussen de 10% - 20% in. Kijkend naar de demografische ontwikkelingen zal de mate van inhuur steeds verder toenemen. Ondernemingen die inhuren zijn vaan aantoonbaar niet in control. IFA draagt bij aan het herpakken van de controle.

IFA kan bedrijven en ondernemingen die mensen leveren (de verkoopkant) helpen te anticiperen op de strategische personeelsplanning en andere HRM zaken. Zzp'ers die zichzelf aanbieden moeten geholpen worden met hoe zij succesvol op een opdracht kunnen komen. IFA kan andere mediairs helpen succesvol zaken te doen met een ondernemer en te anticiperen op strategische personeelsplanning. Ook scholen en universiteiten die zich bezig houden met HRM-vraagstukken of inkoopvraagstukken.

Ons doel is het streven naar het oplossen van bemensingsvraagstukken. Om al deze doelgroepen een platform te bieden.
 

Producten

Een platform bieden, bijeenkomsten organiseren, kennisoverdracht.


Wie willen wij betrekken? 

We willen een levendige uitwisseling van kennis tussen mensen uit verschillende werelden: 

Onderzoek, wetenschap en aan de vraagzijde: 
- onderzoekers 
- publicisten 
- HR / P&O managers en medewerkers 
- Managers en leidinggevenden (algemeen) 
- Beleidsmedewerkers binnen het werkveld HR 
- Inkoopmanagers en inkopers 

Aanbodzijde in de functie van management, HR, search en intercedenten: 
- Intermediairs 
- Brokers 
- Detacheerders 
- Uitzendbureaus 
- Branchevertegenwoordigers 
- ZZP-ers algemeen, HR en Inkoop 
- Proces dienstverleners 
- payrolling, 
- marktplaatsdiensten